ตรวจสอบก่อนจัดส่ง

ก่อนการจัดส่งจะตรวจสอบสินค้าและบรรจุให้ถูกต้องมาตรฐาน

VIDEO ตรวจสอบสินค้าก่อนจัดส่ง