รับซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ชำรุด

รับซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชำรุด

  • บริการรับซื้อ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชำรุด
  • เศษซากเหลือจากการผลิต
  • ทางบริษัทจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าเสนอราคาอย่างสมเหตุผล
  • พร้อมบริการขนย้ายตามเวลาที่กำหนด
  • ทำให้ท่านสามารถปรับปรุง ขยับขยายพื้นที่การทำงาน
  • ลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บเศษซาก ได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด

โทรติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-8835650081-8049312